డీజే ఫామ్స్‌కి స్వాగతం

కోకోనట్ పామ్ “జీవిత వృక్షం” గా పరిగణించబడినది. కొబ్బరి హైబ్రిడైజేషన్ లో 34 సంవత్సరాల అనుభవం మరియు పరిశోధనతో డీజే ఈనాడు భూమిపై వేగవంతమైన మరియు అత్యధిక దిగుబడినిచ్చే కొబ్బరి చెట్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
.
చరిత్ర

డీజే కోకోనట్ ఫార్మ్ ఇండియాలో బెంగుళూరులో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది మరియు 50 సంవత్సరాలకు సమీపంగా వ్యవసాయ-పశుగణ అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది. కంపెనీకి అంతర్జాతీయంగా మూడు జాయింట్ వెంచర్లు ఉన్నాయి

మన మిషన్

అత్యధిక ఉత్పాదకతతో కోకోనట్ పామ్ హైబ్రీడ్ చేయడానికి, దాని ఫలితంగా కోకోనట్ ఉత్పత్తిలో అత్యల్ప ఖర్చు మరియు దాని విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులు మరియు జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడం

మా విజన్

కోట్ల కొద్ది చిన్న రైతులను బీదరికం నుండి ఒక చక్కని జీవన నాణ్యతకు మార్చడం.
కోకోనట్ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీలో మరియు విలువ ఆధారిత కోకోనట్ ఉత్పత్తులలో ఆధునికతతో పాటు విలువ ఉండటం.

ప్రతి చోట రైతులకు సేవని అందించడం

1969
నుండి
0
+
నాటిన మొలకలు
0
+
రైతలుకు సరఫారా చేసినవి
0
+
ఎకరాలలో నాటబడినాయి

లబ్దిదారులు

డీజేకి ప్రత్యేకం

ప్రొఫెసర్ ఆంథోనీ డేవిస్ మా హైబ్రిడ్ కొబ్బరి మెలకలు చిన్న రైతుల యక్క జీవితాలలో మార్పు తీసుకురాగలవని మాలో నమ్మకాన్ని విత్తారు. డీజే వద్ద బృందం అవకాశాన్ని మరియు దశాబ్దాల ముందు నిబ్ధదతని తీసుకుంది. ఈ ఆలోచన ద్వారా మేము నడిపించడం మేము కొనసాగిస్తాము.