ఫార్మ్ మొదలైనప్పటి నుంచి శోదన, పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగం లేదా ఎస్ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నది. మూల సిద్ధాంతంగా డీజేలో ఒకే పనిని చేయడానికి చక్కని మార్గాలు కనుగొనడం. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఒక పనిని ఉత్తమమైన మార్గంలో మాత్రమే చేయాలని విశ్వసిస్తుంది. ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడం మరియు తరువాత దానిపైన మెరుగుపరచడం సృజనాత్మకత, మెరుగు పరచడం మరియు సృష్టిచండ డీజే హాల్‌మార్క్.

పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ఎస్ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ తనుకుతానే, 9 మంది యువ శాస్త్రవేత్తలు మరియు అంకితత్వంగల నిపుణులు మరియు “సర్చ్” డివిఝనుతో మరింత సమర్థవంతమైన గుర్తింపు పొందింది. ఆర్ అండ్ డి యొక్క “సర్చ్” విభాగం క్రింద, డిపార్ట్మెంట్ కొత్త సాగులను కనుగనడంలో మరియు వాణిజ్యపరంగా సాధ్యమయ్యే లక్షణాలను గుర్తించే పనిలో అద్భుతమైన పని చేసింది.

ఎస్ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ పరీక్షా శ్రేణులను నడుపుతోంది:

  • ఎకరానికి 4 టన్నులకు పైగా కొబ్బరి నూనెని సంభావ్యంగా దిగుబడి చేయడానికి ఒక హైబ్రిడ్ రకం పరీక్షలో ఉన్నది.
  • ఇంకొక రకం మా కొత్త సాధఆరణ ప్రయోజన హైబ్రిడ్ ని ప్రతి సంవత్సరం 350 కాయలను సంభావ్యంగా ఉత్పత్తిని పెంచుతోంది.
  • ఒక సాధారణ పొడవైన పామ్ సుమారుగా 20 లీటర్ల కొబ్బరి బొండాం నీరుని ఒక చెట్టుకి ఒక సంవత్సరానికి ఇస్తుంది, కాగా డీజే సంపూర్ణ ప్రతి చెట్టుకి సంవత్సరానికి 120 లీటర్ల దిగుబడిని ఇస్తుంది. ఒక కొత్త హైబ్రిడ్ సంభావ్యంగా సంవత్సరానికి 200 లీటర్ల కొబ్బరి బొండాం నీటి ద్గుబడికి పరీక్షలో ఉన్నది.
  • పామ్స్ శ్రేణి ఒక్కో ఆకు నుండి రెండు గుత్తులకు అభివృద్ధిలో ఉన్నది. ఈ దృక్పధంతో, గుతితులు పెద్దవి మరియు పొడవుగా అయి స్ట్రాప్పింగ్ మరియు బక్లింగ్ అవడానికి బదులు, మేము ఒక్కో ఆకుకి రెండు వైపులా గుత్తులు వచ్చి సంఖ్యను రెట్టింపు చేస్ వీలుని అన్వేషిస్తోంది.