డీజే సంపూర్ణ హైబ్రిడ్ 25 సంవత్సరాల పరిశోధన యొక్క ఫలితం. ఇది సాధారణ ప్రయోజన హైబ్రిడ్ కొబ్బరి మొలక. ఇది త్వరగా దిగుబడిని ఇస్తుంది, 2 సంవత్సరాలలో పూతకు వస్తుంది, సంప్రదాయంగా ప్రతి సంవత్సరం 250 వరకు పెద్ద కొబ్బరి కాయలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కొబ్బరి బొండాలు 6.5 నుండి 7 నెలల వయస్సు వచ్చినప్పుడు కొతకు వస్తాయి, దిగుబడి 30% పెరగవచ్చు మరియు ప్రతి పామ్ కి 400 కాయలకు మించి దిగుబడిని ఇచ్చాయని వినియోగ దారుని ద్వారా మాకు నివేదించబడినది. దిగుబడి, గుజ్జు మరియు నూనె పైన భారం తగ్గిన ఫలితంగా ప్రతి గుత్తులో మరిన్ని కాయలు కాస్తున్నాయి. సంపూర్ణ మార్కెట్లలో రైతుకు ముఖ్య ఆధారితంగా ఉన్నది. తల్లి, తండ్రి ఇద్దరి జన్యువుల సంఘటిత సంయోగం ఫలితంగా మదర్ మరియు ఫాదర్ పామ్స్ ఇరువురి లక్షణాలు మించి ఉన్నతమైనవి సేకరించబడతాయి. స్థిరమైన పరిశోధన మరియు సిఐపి [continuous improvement program]తో ఎన్నిక దిగుబడి ప్రతి సంవత్సరం స్థిరంగా పైకి వెళ్ళడానికి సహాయపడింది.

డీజే సంపూర్ణ - లక్షణాలు
  • ఆదర్శ సాధరణ ప్రయోజన హైబ్రిడ్
  • త్వరగా కాపునిస్తుంది – నాటిన తరువాత 24 నెలల లోపు పువ్వులు పూస్తుంది
  • పెద్ద సంఖియలో కాయలు – ప్రతి పామ్ కి ప్రతి సంవత్సరానికి 250 కాయలు
  • చాలా కస్టమర్ల ద్వారా 400 మరియు మరిన్ని కొబ్బరి బొండాల దిగుబడిని నివేదించబడినది
  • 7 నెలల తరువాత కోలిన కొబ్బరి బొండాంలో తియ్యని కొబ్బరి బొండాం నీళ్ళు 500 మిలీ పైగా ఉన్నాయి.
  • మంచి గుజ్జు మరియు కొబ్బరి ఉండటం– సుమారుగా ప్రతి కాయకి 210 గ్రాములు. [ప్రతి 100 కాయలకి 21 కేజీలు]
  • ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఎకరాకి సుమారుగా 3,675 కేజీల కొబ్బరి
  • ప్రతి ఎకరాకి సుమారుగా 2,500 కేజీల కొబ్బరి నూనె

గమనిక: పై ఫలితాలు సహైతుకమైన మంచి యాజమాన్య పరిస్థితిుల క్రింద సాధించినవిమరియు వందల కస్టమర్ల సంగ్రహం యొక్క ఫలితాలు.