1. 30,000 పైగా విడిగా మొక్కల యొక్క డేటాబేస్‌ని డేజే కంప్యూటరీకరించింది
 2. మదర్ పామ్స్ యొక్క నిరంతర కొనసాగే అభివృద్ధి ప్రోగ్రాంని డేజే కలిగి ఉంది.
 3. డీజే ప్రతి మరియు ఉత్పత్తి చేసిన తరువాత తరం మదర్ పామ్ యొక్క పిడిగ్రీ బ్రీడింగ్ చేస్తుంది
 4. డీజే వేగంగా దిగుబడి మరియు అత్యధిక ఉత్పత్తినిచ్చే హైబ్రిడ్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది – ది డీజే సంపూర్ణ కొకోనట్ పామ్
 5. రైతుకి తన హైబ్రిడ్ నాణ్యత మరియు ప్రామాణికతను ఒక ప్రత్యేకమైన కలర్ కోడింద్ ద్వారా డీజే హామీనిస్తుంది
 6. ఎంబ్రియో కల్చర్డ్ మొక్కలను వాణిజ్యపరంగా ఉత్పత్తి చేయడంలో డీజే మొదటి కంపెనీ
 7. వాణిజ్య కొబ్బరి కాయ విత్తనాలు మరియు మొలకలనుగుమతి చేయడంలో డీజే ఇండియాలో మొదటి కంపెనీ
 8. డీజే సంపూర్ణ ఉత్పత్తి చేయగలదు
  • ప్రతి ఎకరానికి 2.49 టన్నుల సిఎన్ఒ లేదా సాధారణ పొడవైన వాటికన్నా 4.7 రెట్లు ఎక్కువ
  • ప్రతి ఎకరానికి 1.5 టన్నుల విసిఒ లేదా సాధారణ పొడవైన వాటికన్నా 4.7 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 10,500 లీటర్ల టిసిడబ్ల్యు సాధారణ పొడవైన వాటికన్నా 3.1 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 105,000 లీటర్ల సాప్ లేదా నీర సాధారణ పొడవైన వాటికన్నా 2.5 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 17,500 కిలోల కోకోనట్ చక్కెర, చెరకు కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 16,800 లీటర్ల ఇథనాల్, చెరకు కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఆహార ఉత్పత్తిలో వృక్ష మరియు జంతు వ్యవస్థలలో ప్రతి ఎకరానికి ఆహారం ఉత్పత్తి [కెలరీలుగా] లెక్కించబడినది.