1. 30,000 పైగా తల్లి కొబ్బరిచెట్టు యొక్క డేటాబేస్ ని డేజే కంప్యూటరీకరించింది
 2. మదర్ పామ్స్ నిరంతరము మెరుగుపరిచే కార్యక్రమము డేజే కొనసాగిస్తూ ఉంది.
 3. డీజే ప్రతి కొత్త తరం మదర్ పామ్‌ను పిడిగ్రీ బ్రీడింగ్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తుంది
 4. డీజే వేగంగా దిగుబడి మరియు అత్యధిక ఉత్పత్తినిచ్చే హైబ్రిడ్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది – ది డీజే సంపూర్ణ కొకోనట్ పామ్
 5. రైతుకి తన హైబ్రిడ్ నాణ్యత మరియు ప్రామాణికతను ఒక ప్రత్యేకమైన కలర్ కోడింగ్ ద్వారా డీజే హామీనిస్తుంది
 6. ఎంబ్రియో కల్చర్డ్ మొక్కలను వాణిజ్యపరంగా ఉత్పత్తి చేయడంలో డీజే మొదటి స్థానము
 7. హైబ్రిడ్ కొబ్బరి కాయ విత్తనాలు మరియు మొక్కలను ఎగుమతి చేయడంలో డీజే ఇండియాలో మొదటి కంపెనీ
 8. డీజే సంపూర్ణ హైబ్రిడ్ సామర్థ్యము
  • ప్రతి ఎకరానికి 2.49 టన్నుల కొబ్బరి నూనె లేదా సాధారణ దేశవాళి రకము కన్నా 4.7 రెట్లు ఎక్కువ
  • ప్రతి ఎకరానికి 1.5 టన్నుల v.c.o. లేదా సాధారణ దేశవాళి రకము కన్నా 4.7 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 10,500 లీటర్ల కొబ్బరి నీళ్ళు సాధారణ దేశవాళి రకము కన్నా 3.1 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 105,000 లీటర్ల సాప్ లేదా నీర సాధారణ దేశవాళి రకము కన్నా 2.5 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 17,500 కిలోల కోకోనట్ చక్కెర, చెరకు కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఎకరానికి 16,800 లీటర్ల ఇథనాల్, చెరకు కన్నా 4 రెట్లు ఎక్కువ
  • ఆహార ఉత్పత్తిలో వృక్ష మరియు జంతు వ్యవస్థలలో ప్రతి ఎకరానికి అధిక మోతాదులో ఆహారం ఉత్పత్తి [కెలరీలుగా] లెక్కించబడినది.