డీజే ఫామ్స్ కి స్వాగతం

కోకోనట్ పామ్ “కల్ప వృక్షం” గా పరిగణించబడినది. కొబ్బరి హైబ్రిడైజేషన్ లో మూడు దశాబ్దాల అనుభవం మరియు పరిశోధనతో డీజే ఈనాడు త్వరితగతిన మరియు అత్యధిక దిగుబడినిచ్చే కొబ్బరి చెట్లను ఉత్పత్తి చేయుచున్నది.
history
చరిత్ర

డీజే కోకోనట్ ఫార్మ్ ఇండియాలో బెంగళూరు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది మరియు 50 సంవత్సరాలకు సమీపంగా వ్యవసాయ-పశుగణ అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది. కంపెనీకి అంతర్జాతీయంగా మూడు జాయింట్ వెంచర్లు ఉన్నాయి

mission
మా మిషన్

అత్యధిక  ఉత్పాదకత  కలిగిన  కొబ్బరి  మొక్కలను  ఉత్పత్తి చేసి  దాని  ఫలితముగా  వెలువడే కొబ్బరి  కాయలు  మరియు  కొబ్బరి  ఆధారిత  ఉత్పత్తులను  అతి  తక్కువ  ఖర్చుతో  ఉత్పత్తి గావించడము మూలముగా

మా విజన్

కోటి   మంది  చిన్న  రైతులను  బీదరికము  నుండి  నాణ్యమైన  జీవన  శైలికి  మార్చడము.
కోకోనట్  ఫార్మింగ్  టెక్నాలజీలో  మరియు  కోకోనట్  ఆధారిత  ఉత్పత్తులలో  మెరుగైన  ఆధునికత నెలకొల్పడము.

ప్రతి చోట రైతులకు సేవతో

1969
నుండి
seedlings
0
+
నాటిన మొక్కలు
farmers
0
+
రైతులు
acres
0
+
ఎకరాలలో నాటబడినాయి

లబ్దిదారులు

డీజేకి ప్రత్యేకం

ప్రొఫెసర్ ఆంథోనీ డేవిస్ మా హైబ్రిడ్ కొబ్బరి మొక్కలు చిన్న రైతుల జీవితాలలో మార్పు తీసుకురాగలవని మాలో నమ్మకాన్ని విత్తారు. డీజే వద్ద బృందం అవకాశాన్ని మరియు దశాబ్దాల ముందు నిబ్ధదతని తీసుకుంది. ఈ ఆలోచన ద్వారా మేము నడిపించడం మేము కొనసాగిస్తాము.